Θέση Εργασίας

Η ομάδα i-Dare του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος προκηρύσσει μια (1) θέση ερευνητή με σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και όρεξη να μάθουν να υποβάλλουν αίτηση.
Η θέση και τα απαραίτητα προσόντα περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1zKxksgA-LF5kEZThkTksreKdpa82aIRE/view