Νέα δημοσίευση στο περιοδικό Software – A Framework for Rapid Robotic Application Development for Citizen Developers

Ένα νέο επιστημονικό άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Software, με τίτλο “A Framework for Rapid Robotic Application Development for Citizen Developers”. Στην συγκεκριμένη εργασία προτείνεται μία μεθοδολογία και ένα μεσολογισμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν διεπαφές ελέγχου ενός εκάστοτε ρομπότ, ανεξαρτήτως τύπου του υλικού (robot-agnostic). Οι διεπαφές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη και γρήγορη δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών από citizen developers, μειώνοντας τον κώδικα που πρέπει να συγγραφεί, και απαλείφοντας τεχνικές προαπαιτήσεις. Έτσι, ακόμη και ερασιτέχνες προγραμματιστές, οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι στην ρομπότιή, μπορούν να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν ρομπότ σε μία ευρεία γκάμα πεδίων, στο πλαίσιο των κυβερνοφυσικών συστημάτων.

Software 01 00004 g006

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/2674-113X/1/1/4