Παρουσίαση νέων θεμάτων διπλωματικών – Οκτώβριος 2019

Η παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών της ομάδας Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού θα γίνει την Τετάρτη 23/10, 15:45-17:00 στην Αίθουσα 8.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν λεπτομέρειες πάνω στα θέματα, καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης των διπλωματικών.

Παρακαλώ να ενημερώσε τους συναδέλφους σας.