Όροι χρήσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους η χρήση του eeRIS διαχειρίζεται από την SoftEng (Ομάδα Μηχανικής Λογισμικού) ISSEL (Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού) IPL (Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Campus GR-54124, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ (εφεξής “SoftEng”).

Μόνο αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχονται από τη SoftEng. Αυτοί οι όροι γίνονται αποδεκτοί από ολόκληρη την κοινότητά μας κατά το στάδιο της εγγραφής επιλέγοντας την επιλογή με τίτλο “Έχω διαβάσει ολοκληρωμένα και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου”. Δεν γίνονται αποδεκτές τυχόν αποκλίσεις από αυτούς τους καθορισμένους όρους.

1. Περιγραφή του πεδίου υπηρεσίας

Η SoftEng παρέχει μια εφαρμογή πληροφόρησης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών δωρεάν. Όλοι οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν δωρεάν μέσω του πιλοτικού προγράμματος και να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η SoftEng έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τεχνολογίας πληροφοριών για όλο το φάσμα της υπηρεσίας eeRIS. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τον χρήστη.

2. Επιβεβαίωση πρόσβασης / σύμβασης

Προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες eeRIS πρέπει να εγγραφούν εθελοντικά μετά από δική τους πρωτοβουλία και ένα στάδιο συνεντεύξεων. Για την εγγραφή, ο χρήστης απαιτείται να δώσει τα παρακάτω στοιχεία: δημογραφικά στοιχεία όπως ονόματα ενηλίκων κατοίκων και διεύθυνση κατοικίας, email, αριθμό τηλεφώνου και συγκατάθεση για την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς αίτησης και συγκατάθεσης, ο χρήστης συνάπτει συμβατική σχέση με την eeRIS για δωρεάν συμμετοχή και εγγράφεται στην εφαρμογή eeRIS. Αυτό διέπεται από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3. Χρήση δεδομένων, Κοινή χρήση δεδομένων και Προώθηση δεδομένων

Η SoftEng φροντίζει να σέβεται τους νόμιμους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679.

4. Ακύρωση

Η ακύρωση της δωρεάν συνδρομής (διαγραφή του προφίλ) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, γράψτε ένα σύντομο email στο softeng.r4a.issel@gmail.com που περιλαμβάνει το καταχωρημένο email σας. Και τα δύο μέρη διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν τη δωρεάν συνδρομή, εάν πραγματοποιηθεί γεγονός εκτός του ελέγχου μας. Ένα γεγονός εκτός του ελέγχου μας σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή συμβάν πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, [συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απεργιών, αποκλεισμών ή άλλων βιομηχανικών ενεργειών από τρίτα μέρη, πολιτική αναταραχή, ταραχές, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμος (είτε δηλωθεί ή όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή ή αποτυχία δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων]. Η SoftEng δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων που προκαλείται από ένα γεγονός εκτός του ελέγχου μας.

5. Ευθύνη της SoftEng

Εάν η SoftEng δεν συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η SoftEng είναι υπεύθυνη για την απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ο χρήστης, η οποία είναι άμεσο αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή της αμέλειας τους, αλλά η SoftEng δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημία.

6. Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Χρήστη / Απαγορευμένες Πρακτικές / Εξαίρεση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αίτησής του και συνεπώς για τις πληροφορίες που παρέχει για τον εαυτό του. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που δίνονται είναι αληθή και περιγράφουν τον ίδιο προσωπικά. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η SoftEng έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο των προσφορών και των υπηρεσιών από το SoftEng δεν θα χρησιμοποιεί φωτογραφίες, κείμενο, λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς να έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ή συγκατάθεση για αυτά. Ο χρήστης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για εγγραφή και χρήση της πύλης επαφών. Μια απαράδεκτη εμπορική ή επιχειρηματική χρήση κατά την έννοια αυτής της διάταξης είναι ειδικότερα: η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε αντάλλαγμα για πληρωμή οποιουδήποτε είδους, η υποβολή προσφοράς ή η αναφορά σε μια εφικτή προσφορά αλλού. Εάν ο χρήστης παραβιάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 6, η SoftEng δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν γνώριζε ότι διέπραξε παραβίαση της ενότητας 6 και δεν ήταν απερισκεψία υπό την έννοια ότι δεν ενδιαφερόταν εάν διέπραξε ή όχι την παράβαση της παραγράφου 6.

7. Αποκλεισμός υπόνοιας

Η SoftEng έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο μέρος, και λόγω υποψίας για παραβίαση ή παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, να διαγράψει το περιεχόμενο του μέλους, το οποίο προκάλεσε αυτήν την υποψία ή παράπονο. Η ίδια η καταγγελία, ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται ως δικαιολογημένος λόγος για τη SoftEng να καταγγείλει τη σύμβαση του μέλους. Για τη λήξη της σύμβασης, πρέπει να εντοπιστεί παραβίαση των όρων που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν μια προειδοποίηση κρίνεται λογική από το SoftEng, το SoftEng πρέπει να δώσει στον χρήστη την ευκαιρία να εξαλείψει την υποψία ή να διορθώσει την κατάσταση πριν μπλοκάρει ή αφαιρέσει το περιεχόμενο του. Εάν μια προειδοποίηση δεν είναι λογική, για παράδειγμα, επειδή ο αποκλεισμός ή η αφαίρεση απαιτείται για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στο SoftEng ή σε άλλο χρήστη, το SoftEng θα ενημερώσει αμέσως τον χρήστη σχετικά με τον αποκλεισμό ή την κατάργηση και, στη συνέχεια, θα του δώσει την ευκαιρία να σχολιάσει και να ζητήσει βοήθεια. Η SoftEng μπορεί πάντα να διαγράψει το περιεχόμενο ή να διατηρήσει το προφίλ αποκλεισμένο όταν ζητηθεί από το δικαστήριο ή τις κρατικές αρχές ή εάν η σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το ίδιο ισχύει εάν η ακύρωση ή η ανάκληση είναι απαραίτητη για την αποφυγή επικείμενης βλάβης στη SoftEng ή σε άλλο χρήστη.