Θέση Εργασίας

Η ομάδα i-Dare του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος προκηρύσσει μια (1) θέση ερευνητή με σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και όρεξη να μάθουν να υποβάλλουν αίτηση.
Η θέση και τα απαραίτητα προσόντα περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1zKxksgA-LF5kEZThkTksreKdpa82aIRE/view

Νέο βιβλίο – “Mining Software Engineering Data for Software Reuse”

Δημοσιεύτηκε από την Springer το νέο βιβλίο της ομάδας στον χώρο της Επανάχρησης Λογισμικού. Το βιβλίο έχει τίτλο “Mining Software Engineering Data for Software Reuse” και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της ανάπτυξης λογισμικού με επανάχρηση τμημάτων. Περισσότερα

Practical Machine Learning in R: νέο βιβλίο του ISSEL

Ένα νέο βιβλίο εκδόθηκε από την ομάδα ISSEL. Το βιβλίο αφορά την άμεση εισαγωγή στον κόσμο κατασκευής μοντέλων μηχανικής μάθησης στη γλώσσα προγραμματισμού R. Το βιβλίο παρέχει παραδείγματα για όλους τους βασικούς αλγορίθμους ταξινόμησης, ομαδοποίησης, προεπεξεργασίας δεδομένων και κανόνων συσχέτισης. Αποτελεί μία σύνθεση των φυλλαδίων που δίνουν οι συγγραφείς στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων στα μαθήματα της Αναγνώρισης Προτύπων και Εξόρυξης Δεδομένων στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 
Θα το βρείτε εδώ: https://leanpub.com/practical-machine-learning-r
 

Yποστήριξη της Διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Θεμιστοκλή Διαμαντόπουλου

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ) σας προσκαλεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου ώρα 12:00 στην Αίθουσα 8 του Τμήματος HMMY (πτέρυγα Γ) στην υποστήριξη της Διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Θεμιστοκλή Διαμαντόπουλου με θέμα: Εξόρυξη Δεδομένων Τεχνολογίας Λογισμικού για Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.
Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες