Ανάπτυξη τεχνικών εξατομίκευσης των διαφημιστικών προβολών ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση μηχανικής μάθησης

Οι τεχνικές εξατομίκευσης (personalization) χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στο ηλεκτρονικό εμπόριο για την δημιουργία προτάσεων (recommendations) σχετικών με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Είναι προφανές πως κάθε χρήστης έχει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, συνεπώς το προφίλ του χρήστη πρέπει να καθορίζει και το περιεχόμενο που αυτός λαμβάνει. Ένα πεδίο έρευνας με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η εξατομίκευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο, όπου στόχος είναι η προβολή της διαφήμισης που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του χρήστη, και συνεπώς θα έχει το μεγαλύτερο CTR (click-through-rate).

Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη πρότυπων τεχνικών εξατομίκευσης προσαρμοσμένες ειδικά για προβολές διαφημιστικών μηνυμάτων σε ηλεκτρονικά καταστήματα (banners). Η βασική διαφορά των διαφημιστικών προβολών σε σχέση με άλλα μοντέλα διαφημίσεων (π.χ. Google AdSense) έγκειται στο γεγονός πως οι διαφημιστικές προβολές έχουν συνήθως συγκεκριμένη θέση και περιορισμένες επιλογές (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων δημιουργικών). Η αξιολόγηση των τεχνικών που θα αναπτυχθούν θα πραγματοποιηθεί με ανώνυμα δεδομένα που θα προέλθουν από το ηλεκτρονικό φαρμακείο www.pharm24.gr

Κωδικός: Autumn19-Softeng-8

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν:

  • Αλγόριθμοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων
  • Ανάλυση προτύπων πλοήγησης
  • Δομές και Βάσεις Δεδομένων
  • A/B testing
  • Τεχνολογίες/Γλώσσες προγραμματισμού: βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης/Python ή Java

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης:

  • 6 – 9 Μήνες

Συνεργαζόμενος Ερευνητής:

  • Δρ. Κωνσταντίνος Βαβλιάκης (kvavliak [at] issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr