Κατάτμηση/ Ταξινόμηση εικόνων αναπαριστώμενων από διανύσματα χαρακτηριστικών ένδυσης με χρήση τεχνικών ομαδοποίησης/ ταξινόμησης

Η βιομηχανία της ένδυσης αποτελεί έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο που οδηγείται προς μια διαρκώς επιταχυνόμενη μόδα. Για να μπορέσουν οι εταιρείες/οίκοι μόδας να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών και να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, προσανατολίζονται στη χρήση της τεχνολογίας. Οι περισσότερες διαδικασίες που αποτελούν μέρος του κύκλου παραγωγής και διανομής της ένδυσης έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, βασιζόμενες πάντα στις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις νέες τάσεις. Όμως, τον τελευταίο καιρό, πραγματοποιούνται διάφορα  προγράμματα (projects) τα οποία κάνουν χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για το σχεδιασμό προϊόντων μόδας.

Φυσικά, ο σχεδιασμός προϊόντων μόδας με χρήση ΤΝ δεν είναι ακόμα σε θέση να αντικαταστήσει τους σχεδιαστές, λόγω των περιορισμένων δημιουργικών δυνατοτήτων που έχει το λογισμικό. Παρόλα αυτά, οι διάφορες εταιρείες/οίκοι μόδας προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.  Ο επίκαιρος χώρος της μόδας περιλαμβάνει έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων που σχετίζονται με την προσωποποιημένες επιλογές των καταναλωτών και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Στόχος είναι, η κάθε εταιρία να μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες των πελατών της ανάλογα με τη συμπεριφορά που είχαν στο παρελθόν και τις στιλιστικές τους προτιμήσεις.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία της μόδας γίνεται όλο και πιο ταχεία. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή πρέπει να γίνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με τις τάσεις της εποχής, διαφορετικά κινδυνεύουν να ξεπεραστούν πριν καν βγουν. Διανύουμε μια εποχή που οι 4 καθορισμένες σαιζόν για την ένδυση (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας) έχουν καταργηθεί, και οι εταιρίες, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή, λανσάρουν διαρκώς νέα προϊόντα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση νέων ευφυών συστημάτων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας στη βιομηχανία της μόδας.

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των διαθέσιμων τεχνικών ομαδοποίησης / ταξινόμησης που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για κατάτμηση / κατηγοριοποίηση δεδομένων λεκτικών και αριθμητικών χαρακτηριστικών, η εφαρμογή τους σε διάφορα σετ δεδομένων εικόνων που εκπροσωπούνται από διανύσματα χαρακτηριστικών ένδυσης και η αξιολόγησή τους.

Kωδικός: Spring19-mitkas-1

Προαπαιτούμενα

  • Καλή γνώση προγραμματισμού σε python ή/και R
  • Δομές Δεδομένων
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Βάσεις δεδομένων
  • Φαντασία και όρεξη για δουλειά

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Αλγόριθμοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων
  • Τεχνικές ομαδοποίησης
  • Τεχνικές ταξινόμησης

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

6 – 9 μήνες

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Μαρία Κωτούζα (maria[dot]kotouza [at] issel[dot]ee[dot]auth[dot]gr)
Αντώνης Χρυσόπουλος (achryso (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr)