Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με χρήση των δεδομένων πλοήγησης


Με την εξέλιξη των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων (smartphones), η χρήση τους αυξάνεται δραματικά ως ένα μέσο για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, όπως η αποστολή/λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails), οργάνωση/υπενθύμιση δραστηριοτήτων, λήψη/προβολή φωτογραφιών κλπ. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στις συσκευές αυτές είναι αρκετά προσωπικές και ευαίσθητες και μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο επιθέσεων.

Ταυτόχρονα, οι κλασικές μέθοδοι αυθεντικοποίησης (PIN, μοτίβο, δαχτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου) συχνά αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Ένα μεγάλο μέρος των χρηστών συχνά επιλέγει συνηθισμένους κωδικούς και μοτίβα (προκειμένου να μην θυμούνται περίεργους συνδυασμούς) ή δεν χρησιμοποιεί καθόλου αυτές τις μεθόδους για να αποφύγει τη σχετική επιβάρυνση, ενώ, ακόμα και με τη χρήση αυτών των μεθόδων, η συσκευή μπορεί να μείνει εκτεθειμένη, αφού μετά την αρχική είσοδο στο σύστημα δεν παρέχεται καμία επιπλέον ασφάλεια (one-time authentication).

Στόχος της διπλωματικής είναι η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων συνεχούς αυθεντικοποίησης του χρήστη μιας κινητής συσκευής μέσω ανάλυσης των χειρονομιών που χρησιμοποιεί για την πλοήγησή του στο περιβάλλον της συσκευής. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνεται μια έμμεση ανάλυση των δεδομένων που δημιουργεί ο χρήστης με την πλοήγησή του από ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, το οποίο στη συνέχεια θα πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη.

Κωδικός: Autumn19-Softeng-3

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Ανάλυση δεδομένων/Μηχανική Μάθηση
  • Ασφάλεια λογισμικού
  • Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών
  • Τεχνολογίες/Γλώσσες προγραμματισμού (Tensorflow or Keras or scikit-learn/Python)

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

6 – 9 Μήνες

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Υποψήφιος Δρ: Θωμάς Καρανικιώτης (thomas.karanikiotis [at] issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr)