Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά τη χρήση του συστήματος REMEDES (https://remedes.eu) με σκοπό την αποτίμηση αθλητικών επιδόσεων με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες (π.χ. ταχύτητα αντίδρασης, εκρηκτικότητα). Η εργασία θα περιλαμβάνει ανάλυση του προβλήματος (ποιοί είναι οι τομείς μέτρησης/βελτίωσης δεξιοτήτων), την κατασκευή ασκήσεων για την αποτίμηση κάθε τομέα, την εκτέλεση πειραμάτων με επαγγελματίες/ερασιτέχνες αθλητές και την ανάλυση των δεδομένων (εξαγωγή features μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η άμεση σύγκριση επιδόσεων αθλητών και εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης). Η εργασία δύναται να περιλαμβάνει εξαγωγή προσωποποιημένων προποντικών tips, ανάλογα με την επίδοση των αθλητών στη διάρκεια του χρόνου.

  • Kωδικός: Autumn19-R4A-3

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Ανάλυση δεδομένων/Μηχανική μάθηση
  • Αποτίμηση αθλητικών επιδόσεων
  • Γλώσσες προγραματισμού: Python/R

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

  • 6 – 9 μήνες

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

  • Δρ. Μάνος Τσαρδούλιας (etsardou [at] eng [dot] auth [dot] gr)

Ανάθεση

  • Βασίλης Μπέλλος