Διπλωματικές σε Εξέλιξη

Διπλωματικές Περικλής Α. Μήτκας

 1. Αντιστοίχηση οντοτήτων και οντολογιών σε διασυνδεδεμένα δεδομένα
 2. Ανάκτηση πληροφορίας απο κοινωνικά μέσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 3. Σύστημα προσωπικού βοηθού σχεδιαστή: Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης ενδυμάτων με χρήση εικόνων αναπαριστώμενων από διανύσματα χαρακτηριστικών
 4. Εργαλείο άντλησης εικόνων και εξαγωγής χαρακτηριστικών με χρήση μεταδεδομένων

Διπλωματικές Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη

2018 – Β περίοδος

 1. Διανυσματικές Αναπαραστάσεις Γράφων Λογισμικού για Αναγνώριση Λειτουργιών Πηγαίου Κώδικα (Software Graph Embeddings for Discovering Source Code Functionalities)
 2. Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε συστήματα ερωταπαντήσεων με εφαρμογή στο διαγωνισμό MSR Mining Challenge 2019

2018 – Α περίοδος

 1. Σημασιολογική Ανάλυση για Αναγνώριση Λειτουργικότητας Κώδικα με σκοπό την Επαναχρησιμοποίηση
 2. Σημασιολογική Ομαδοποίηση Πηγαίου Κώδικα (Source Code Semantic Clustering)
 3. Ανάπτυξη τεχνικών προτάσεων ηλεκτρονικού καταστήματος κάνοντας χρήση τεχνικών deep learning

2017 – B περίοδος

 1. Βελτίωση του ρυθμού μετατροπών ηλεκτρονικών καταστημάτων με τεχνικές δυναμικής τιμολόγησης

Διπλωματικές ρομποτικής (Λ. Πέτρου, Α. Συμεωνίδης, Ε. Τσαρδούλιας)

2017 – Β περίοδος

 1. Επανασχεδιασμός και βελτίωση λειτουργικότητας του συστήματος μέτρησης αντανακλαστικών REMEDES – Περικλής Καραβαγγέλης

2018 – A περίοδος

 1. Αυτόματη εκτέλεση και διασύνδεση IoT Platform/Router στο νέφος

2019 – A περίοδος

 1. Μοντελοποίηση IoT συσκευών και αυτόματη παραγωγή λογισμικού ελέγχου με χρήση τεχνικών μοντελοστραφούς ανάπτυξης λογισμικού – Κώστας Γκρούιος
 2. Υλοποίηση συσκευής έξυπνου οικιακού βοηθού με τεχνολογίες Internet of Things  – Στάθης Δημητριάδης

2019 – Β περίοδος

 1. Βέλτιστη χάραξη διαδρομής από αυτόνομα οχήματα σε δυναμικό περιβάλλον #1
 2. Βέλτιστη χάραξη διαδρομής από αυτόνομα οχήματα σε δυναμικό περιβάλλον #2
 3. Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES – Καλαθοσφαίριση
 4. Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES – Ποδόσφαιρο
 5. Μοντελοστραφής ανάπτυξη λογισμικού για ROS συστήματα
 6. Μοντελοστραφής ανάπτυξη λογισμικού για ROS2 συστήματα