Διπλωματικές σε Εξέλιξη

Διπλωματικές Περικλής Α. Μήτκας

 1. Αντιστοίχηση οντοτήτων και οντολογιών σε διασυνδεδεμένα δεδομένα
 2. Ανάκτηση πληροφορίας απο κοινωνικά μέσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 3. Σύστημα προσωπικού βοηθού σχεδιαστή: Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης ενδυμάτων με χρήση εικόνων αναπαριστώμενων από διανύσματα χαρακτηριστικών
 4. Εργαλείο άντλησης εικόνων και εξαγωγής χαρακτηριστικών με χρήση μεταδεδομένων

Διπλωματικές Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη – SoftEng group

Διπλωματικές Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη – R4A group

2017 – Β περίοδος

 1. Επανασχεδιασμός και βελτίωση λειτουργικότητας του συστήματος μέτρησης αντανακλαστικών REMEDES – Περικλής Καραβαγγέλης

2018 – A περίοδος

 1. Αυτόματη εκτέλεση και διασύνδεση IoT Platform/Router στο νέφος

2019 – A περίοδος

 1. Μοντελοποίηση IoT συσκευών και αυτόματη παραγωγή λογισμικού ελέγχου με χρήση τεχνικών μοντελοστραφούς ανάπτυξης λογισμικού – Κώστας Γκρούιος
 2. Υλοποίηση συσκευής έξυπνου οικιακού βοηθού με τεχνολογίες Internet of Things  – Στάθης Δημητριάδης

2019 – Β περίοδος

 1. Βέλτιστη χάραξη διαδρομής από αυτόνομα οχήματα σε δυναμικό περιβάλλον #1
 2. Βέλτιστη χάραξη διαδρομής από αυτόνομα οχήματα σε δυναμικό περιβάλλον #2
 3. Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES – Καλαθοσφαίριση
 4. Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES – Ποδόσφαιρο
 5. Μοντελοστραφής ανάπτυξη λογισμικού για ROS συστήματα
 6. Μοντελοστραφής ανάπτυξη λογισμικού για ROS2 συστήματα