Ανάκτηση πληροφορίας απο κοινωνικά μέσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ο έγκαιρος εντοπισμός και χρήσιμων πληροφοριών κατά τη διάρκεια κρίσεων και μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι εξαιρετικά κρίσιμος για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται αυτες τις κρίσεις και παίρνουν ζωτικής σημασίας αποφάσεις.

Σκοπός αυτης της διπλωματικής, δεδομενης μιας ροής μηνυματων κοινωνικών μέσων (π.χ. tweets) είναι ο εντοπισμός πληροφορίας σχετικής με γεγονότα εκτακτης ανάγκης, καθώς και η ταξινόμηση αυτών των μηνυμάτων σε προκαθορισμένες κατηγορίες (π.χ. εκκληση για βοήθεια, επισημες ανακοινώσεις, εκδηλωση συμπαράστασης, κτλ).

Για την αξιολόγηση των μεθόδων που θα αναπτυχθουν κατα τη διάρκεια της διπλωματικής θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα απο το διαγωνισμό TREC Incident Streams καθως και άλλες πήγες όπως τα CrisisLex και crisisNLP.

Κωδικός:Fall18-mitkas-3

Σχετική Βιβιογραφία

  • Olteanu, Alexandra, et al. “CrisisLex: A Lexicon for Collecting and Filtering Microblogged Communications in Crises.” ICWSM. 2014.
  • Olteanu, Alexandra, Sarah Vieweg, and Carlos Castillo. “What to expect when the unexpected happens: Social media communications across crises.” Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing. ACM, 2015.
  • Imran, Muhammad, Prasenjit Mitra, and Carlos Castillo. “Twitter as a lifeline: Human-annotated twitter corpora for NLP of crisis-related messages.” arXiv preprint arXiv:1605.05894 (2016).
  • Imran, Muhammad, et al. “Practical extraction of disaster-relevant information from social media.” Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web. ACM, 2013.

Προαπαιτούμενα

  • Καλή γνώση προγραμματισμού σε python (ή ορεξη για εκμάθηση)
  • Δομές Δεδομένων
  • Φαντασία και όρεξη για δουλειά

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Τεχνικές ανάλυσης φυσικής γλώσσας
  • Μεθοδοι αναπαράστασης πληροφορίας με χρήση διανυσματικών λέξεων
  • Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίες και αλγόριθμοι ταξινόμησης

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

6-9 μήνες

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Εμμανουήλ Σχοινάς (manosetro[at]iti[dot]gr)