Αντιστοίχηση οντοτήτων και οντολογιών σε διασυνδεδεμένα δεδομένα

Ένα σημαντικό πρόβλημα των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων που δημοσιεύονται από διαφορετικές πηγές είναι η χρήση διαφορετικού λεξιλογίου για την περιγραφή ταυτόσημων οντοτήτων καθώς και των ιδιοτήτων αυτών. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η αυτόματη αναγνώρισή τους ανάμεσα σε μεγάλα σύνολα διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

  • Βάσεις Δεδομένων
  • Προγραμματισμός σε Java

Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Ορισμός και διαχείριση οντολογιών
  • Ερωτήματα sparql

Εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης

9 μήνες

Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός

Μιχάλης Τσάπανος

Ανατέθηκε

Ευαγγελία Κώττα