Βελτίωση του ρυθμού μετατροπών ηλεκτρονικών καταστημάτων με τεχνικές δυναμικής τιμολόγησης

H δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) είναι η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις αλλάζουν τις τιμές πωλήσεις με χρήση αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη τον ανταγωνισμό, την προσφορά και ζήτηση, και άλλους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς. Αποτελεί μία κοινή πρακτική την οποία συναντάμε σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας, όπως όταν κάνουμε κράτηση για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία, ή στον τομέα της  ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά η εφαρμογή παρόμοιων τεχνικών παρουσιάζει περιορισμένη εφαρμογή στα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης.
H δυναμική τιμολόγηση είναι μία διαδικασία με ιδιαίτερες προκλήσεις, απαιτεί μία πολυπαραγοντική ανάλυση η οποία συνδυάζει δεδομένα ζήτησης, ανταγωνισμού, κόστους και διαθέσιμου στοκ. Αποτελεί μια προσέγγιση καθορισμού των τιμών που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων και την ευελιξία. Οι τεχνικές δυναμικής τιμολόγησης επιτρέπουν την διαμόρφωση και τον έλεγχο των τιμών σε συνθήκες σχεδόν πραγματικού χρόνου, ανάλογα με τα προϊόν, τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις των πελατών με την ιστοσελίδα και το προφίλ τους, δημιουργώντας εξατομικευμένες προσφορές.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθόδων δυναμικής τιμολόγησης που θα λαμβάνουν υπόψη την ζήτηση, τον ανταγωνισμό, το διαθέσιμο στοκ, καθώς και το προφίλ του χρήστη. Το σύστημα που θα δημιουργηθεί θα κάνει χρήση μεθόδων και αλγορίθμων βελτιστοποίησης και εξατομίκευσης, συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδομένα και θα αποφασίζει δυναμικά την τιμή για κάθε προϊόν ανά πελάτη με στόχο την βελτιστοποίηση του ποσοστού μετατροπών (conversion rate). Η αξιολόγηση των μεθόδων που θα αναπτυχθούν θα πραγματοποιηθεί με ανώνυμα δεδομένα που θα προέλθουν από το ηλεκτρονικό φαρμακείο www.pharm24.gr

Προαπαιτούμενα

  • Καλή γνώση προγραμματισμού σε Java
  • Δομές και Βάσεις Δεδομένων
  • Φαντασία και όρεξη για δουλειά

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Μέθοδοι εξατομίκευσης περιεχομένου
  • Αλγόριθμοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων
  • Τεχνικές βελτιστοποίησης
  • Τεχνικές εξαγωγής πληροφοριών από το διαδίκτυο

Tags

dynamic pricing, optimization, e-commerce, data analysis, information retrieval

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

6 – 9 Μήνες

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Κωνσταντίνος Βαβλιάκης (kvavliak [at] issel[dot]ee[dot]auth[dot]gr)