Επικοινωνία

Tηλ: +30 2310 99 6349
Fax: +30 2310 99 6398
email: issel [dot] labgroup [at] gmail [dot] com

Ταχυδρομικές Διευθύνσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ISSEL (Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού)
ΕΠΥ (Εργαστήριο Επεξεργασίας της Πληροφορίας και Υπολογισμών)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστιμιούπολη
GR-54124, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης

Κτηριο Γ, 3ος Οροφος


View ISSEL in a larger map

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ISSEL (Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού)
ΙΠΤΗΛ (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής)
ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
6χμλ Χαριλάου-Θέρμης
GR-57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ