Λαμπρίδης Αλέξανδρος

Διδακτορικός Φοιτητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
54124, Θεσσαλονίκη
Email: alexandros [dot] lampridis (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr

Εκπαίδευση

10/2020 – σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Ευφυείς αλγόριθμοι και μηχανισμοί αυτοματοποίησης ανάπτυξης λογισμικού”.
09/2008 –11/2019 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Διπλωματική Διατριβή: “Εξόρυξη Προτύπων Εξάρτησης Σημασιολογικών Οντοτήτων από Πηγαίο Κώδικα”.

Επαγγελματική Εμπειρία

02/2020 – σήμερα Βοηθός Έρευνας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
07/2019-02/2020 Junior Java Developer στην Travelfusion.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Παραγωγή Κώδικα (Code generation)
  • Τεχνικές ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (Web development)
  • Μοντελο-στραφής Μηχανική (Model driven engineering)
  • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
  • Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining)
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning))

Ξένες Γλώσσες

– Αγγλικά επίπεδο: προχωρημένο (Michigan Advanced, IELTS C1)

Μέλος

  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)