Αυτόνομοι Πράκτορες

agentΟι ευφυείς Πράκτορες Λογισμικού (ΠΛ) μπορούν να θεωρηθούν ως οντότητες λογισμικού, οι οποίες επιδεικνύουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως αυτονομία, επικοινωνία, κινητικότητα και προνοητικότητα. Οι ΠΛ είναι επίσης σε ικανοί να επιδείκνύουν ευφυείς συμπεριφορές, μέσα στο πλαίσιο κοινωνιών πρακτόρων. Τα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (ΣΠΠ – multi-agent systems) είναι επομένως το περιβάλλον στο οποίο ευφυείς, αυτόνομοι ΠΛ αλληλεπιδρούν για την επίτευξη ατομικών (ανταγωνιστικά ΣΠΠ) ή συλλογικών (συνεργατικά ΣΠΠ) στόχων.

Η τρέχουσα έρευνα σε ΣΠΠ περιλαμβάνει μελέτη αυτόνομων ευφυών συμπεριφορών, τεχνικών εκμάθησης, ιδεατών οργανισμών (virtual organizations), εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, τεχνητής ζωής και εκτείνεται πάνω από ένα εύρος επιστημών, από την επιστήμη υπολογιστών και την κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη έως τη γνωστική ψυχολογία και την κοινωνιολογία.

Το ISSEL ενδιαφέρεται έντονα και είναι ενεργό στην εξερεύνηση:

  1. Θεωρητικών και τεχνικών ζητημάτων σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού βασισμένη σε ΠΛ, όπως ανάπτυξη μεθοδολογιών σχεδίασης και αξιολόγησης ΣΠΠ.
  2. Της επαύξησης της ευφυϊας των ΠΛ με χρήση τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων.
  3. Ενός πλήθους εφαρμογών, όπως: ηλεκτρονικές δημοπρασίες, περιβαλλοντική πληροφορική, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, κατανεμημένη διαχείριση πόρων, κ.α.

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου εμπλέκεται σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με τους Πράκτορες Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των:

  • Agent Academy: A data mining framework for training intelligent agents
  • PENED: Generalized Framework and Applications for behaviour and intelligence evaluation of software agent in multi-agent systems
  • Nostrum-Dss: A Coordinated Action for Sustainable Water Resource Management in the Mediterranean

Κοινότητες

To ISSEL υπήρξε μέλος των ακόλουθων ερευνητικών κοινοτήτων:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες του ISSEL στον τομέα των Πρακτόρων Λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  κ. Χρήστο Δήμου.