Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης

Η Εξόρυξη Γνώσης έχει εξελιχθεί σήμερα σε κυρίαρχη τεχνολογία, χάρη σε δύο συμπληρωματικά αλλά dark brainανταγωνιστικά φαινόμενα:

  1.  Την εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων, που βασίζεται στην ωρίμανση των τεχνολογιών Βάσεων Δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλίων για την αυτόματη συλλογή δεδομένων και
  2. Την αυξανόμενη ζήτηση για εξαγωγή της χρήσιμης γνώσης που βρίσκεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και σε άλλες αποθήκες πληροφορίας

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνολογίες , οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης είναι υπολογιστικώς οδηγούμενες , ως εκ τούτου, μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την οπτικοποίηση και την κατανόηση των μεγάλων συνόλων δεδομένων αποτελεσματικά. Οι παράγοντες αυτοί , σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη των νέων και βελτιωμένων βάσεων δεδομένων έχουν καταστήσει σήμερα την τεχνολογία DM  αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων πληροφοριών.

Η Εξόρυξη Γνώσης είναι στενά συνδεδεμένη με την Ανακάλυψη Γνώσης και πολύ συχνά αυτές οι δύο διαδικασίες θεωρούνται ισοδύναμες. Ευρέως αποδεκτοί ορισμοί για τις τεχνολογίες αυτές είναι :

Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (KDD): Eίναι η διαδικασία της εξόρυξης ενδιαφέρουσας, προηγούμενα άγνωστης και πιθανά χρήσιμης πληροφορίας ή προτύπων από δεδομένα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων.

H εξόρυξη γνώσης είναι το πιο σημαντικό βήμα στη διαδικασία KDD και περιλαμβάνει την εφαρμογή της ανάλυσης των δεδομένων και την ανακάλυψη αλγορίθμων που, κάτω από αποδεκτούς υπολογιστικούς περιορισμούς αποτελεσματικότητας, παράγουν μια συγκεκριμένη απαρίθμηση των προτύπων στα δεδομένα.

Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων ποικίλλουν από την ταξινόμηση και ανάλυση ομαδοποίησης, μέχρι την ένωση του άρθρου Εξόρυξη και Απόκλιση ανίχνευσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εξόρυξης γνώσης είναι ευρέως δημοφιλή σε πολλούς τομείς εφαρμογών, όπως Retail, Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Εξόρυξη DNA, Ανάλυση της χρηματιστηριακής αγοράς, Ηλεκτρονική διαφήμιση, κ.λπ.

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου εμπλέκεται σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την ανακάλυψη της γνώσης, συμπεριλαμβανομένων των:

ASSIST : ASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies
MUMMY :  Mobile Knowledge Management

Κοινότητες

Το ISSEL υπήρξε μέλος της KDnet, ένα Δίκτυο Αριστείας για την Ανακάλυψη Γνώσης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή (IST-2.001-33086), για την ενοποίηση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων σε επιστημονικές συζητήσεις και συνεργασίες για την εξέλιξη των επιστημών της Ανακάλυψης Γνώσης και Εξόρυξης Γνώσης.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες του ISSEL στον τομέα των Βάσεων Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη.