Βιοπληροφορική

proteinΗ Βιοπληροφορική είναι μια νέα επιστήμη η οποία παρέχει τα εργαλεία και τις μεθόδους τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη για την εκμετάλλευση υπολογιστικής ισχύος και την εξαγωγή γνώσης από βιολογικά δεδομένα. Η έρευνα σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνει την ανάλυση γενετικής/γονιδιωματικής πληροφορίας, με στόχο οτην πρόβλεψη, ή τον ακριβή καθορισμό βιολογικών λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζονται πολλές επιστήμες από διαφορετικές περιοχές, όπως Γονιδιωματική, Πληροφορική, Φαρμακευτική, Μοριακή Βιολογία, Στατιστική, Φυλογενετική, κλπ.

Ενδιαφέροντα

To ISSEL ενδιαφέρεται έντονα για την εξερεύνηση:

 1. Συστημάτων πρόβλεψης της λειτουργίας των πρωτεϊνών μέσω των μεθόδων εξόρυξης δεδομένων
 2. Καινοτόμων τεχνικων για πολλαπλή ευθυγράμμιση ακολουθίας των γονιδίων και των πρωτεϊνών
 3. Μεθόδων εξόρυξης δεδομένων και εξαγωγή πληροφοριών στον τομέα της γενετικής και των ιατρικών οντολογιών
 4. Δεικτών επιλογής γονιδίων, ταξινόμηση και έλεγχο της ευρωστίας των περιβαλλόντων για πειράματα μικροσυστοιχιών
 5. Περιβαλλόντων  για την ταξινόμηση της πρωτεΐνης
 6. Πρωτεινών για προσομοιώση μοριακής δυναμικής
 7. Ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγηση των δεδομένων στον τομέα της γενετικής  με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
 8. Κτηνιατρικώμ βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση της γενετικής βελτίωσης

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου εμπλέκεται σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την Βιοπληροφορική:

 • ASSIST: ASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies
 • INTERBULL Quality Service: A tool for controlling quality in National Genetic Evaluations
 • HRAKLEITOS: Advanced data-mining methods for knowledge extraction in biological databases
 • AMNOS:An integrated software framework for managing Veterinary UnitsΥπεύθυνος Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες του ISSEL στον τομέα της Βιοπληροφορικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  δρ. Φώτη Ψωμόπουλο.