Ηλεκτρονικό Εμπόριο

auctionsΗ ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου και των σχετικών δικτυακών υποδομών έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Καθώς ολοένα περισσότεροι υπολογιστικοί και δικτυακοί πόροι γίνονται διαθέσιμοι στους χρήστες, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται με περισσότερο προηγμένες και αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι αυτόνομοι πράκτορες λογισμικού που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συναλλαγών με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους για τους χρήστες, αποτελούν ένα τέτοιο προηγμένο παράδειγμα αυτοματοποιημένης μεθόδου. Ο σχεδιασμός αποδοτικών μηχανισμών πλειοδότησης για πράκτορες, που συμμετέχουν σε αβέβαια ανταγωνιστικά περιβάλλοντα δημοπρασιών, βασίζεται συνήθως στη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης κέρδους. Καθώς η αβεβαιότητα στο περιβάλλον αυξάνει, η ανάπτυξη κατάλληλων ευριστικών μεθόδων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του σχεδιασμού ενός πράκτορας συναλλαγών.

Ενδιαφέροντα

Το ISSEL εμπλέκεται με την έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικου εμπορίου που εστιάζει στους παρακάτω τομείς:

  • Σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για την υποβολή προσφορών από αυτόνομους πράκτορες
  •  Πλατφόρμες συναλλαγών συγκριτικής αξιολόγησης παράγοντα
  •  Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και αγορές

Ερευνητικά Έργα

ISSEL έχει αναπτύξει ένα επιτυχημένο μέσο συναλλαγών , με την επωνυμία MerTACor , το οποίο κέρδισε την 1η θέση το 2005 και την 3η θέση σε διαγωνισμό Trading Agent.

Κοινότητες

To ISSEL υπήρξε μέλος των ακόλουθων ερευνητικών κοινοτήτων:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες του ISSEL στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διονύση Κεχαγιά.