Ιστότοποι Κοινωνικού Περιεχομένου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

hangΟ Παγκόσμιος Ιστός έχει μετασχηματιστεί από ένα δίκτυο όπου οι χρήστες μόνο διάβαζαν την πληροφορία, σε ένα δίκτυο όπου οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά στο περιεχόμενό του, μέσα από ιστοσελίδες όπως το Facebook, η Wikipedia, το flickr και τα blogs. Αυτές οι προσπάθειες συνεργατικότητας, διασυνδέουν τους χρήστες μεταξύ τους, όπως επίσης και με έγγραφα, δημιουργώντας έτσι νέα είδη δικτύων που είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Η ανάλυση των δικτύων αυτών είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή που περιλαμβάνει τεχνικές όπως η ανάλυση κοινωνικών δικτύων και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας Ευφύων Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού στον τομέα των Κοινωνικών Δικτύων επικοινωνίστε με τον κ. Κωνσταντίνο Βαβλιάκη.