Περιβαλλοντική Πληροφορική

treeΗ Περιβαλλοντική Πληροφορική (Environmental Informatics ή Enviromatics) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και υποστηρίζει μεθοδολογικά την χρήση υπολογιστών για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιστρατεύονται μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία από την Επιστήμη Υπολογιστών για την ανάλυση, υποστήριξη και εδραίωση διαδικασιών επεξεργασίας πληροφορίας που συμβάλλουν στην διερεύνηση, την αποφυγή και τον περιορισμό της υποβάθμισης και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Μια μεγάλη πρόκληση για την Περιβαλλοντική Πληροφορική είναι η ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων σε ένα κατανεμημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Πληροφορίας (ΣΠΕ). Η πρόκληση αυτή απαιτεί:

  • τη δημιουργία νέων μεθόδων πλοήγησης και επεξεργασίας δεδομένων
  • την παροχή υπηρεσιών μετα-δεδομένων (metadata) και συν-δεδομένων (co-data)
  • την αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων δομών και δεδομένων

Με τον τρόπο αυτό η Περιβαλλοντική Πληροφορική θα μπορέσει να υποστηρίξει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην προσπάθεια τους να συσχετίσουν τη γνώση για το περιβάλλον με κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους για το μέλλον. Ταυτόχρονα, θα είναι δυνατή η παροχή απευθείας υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση της ζωής τους στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ερευνητικά Έργα

Το ISSEL έχει συμμετάσχει σε :

  • PENED: Generalized Framework and Applications for behaviour and intelligence evaluation of software agent in multi-agent systems
  • NostrumDSS, a Coordinated Action for Sustainable Water Resource Management in the Mediterranean, funded by the European Commision, under the FP6, Specific Measures in support of International Co-operation – Mediterranean Partner Countries (INCO-MPC), 2004-2007.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες ISSEL στον τομέα της  Περιβαλλοντικής Πληροφορικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Φανή Τζήμα.