Σημασιολογικός Ιστός

Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την κατανόηση δεδομένων του WWW από υπολογιστές έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Ο παγκόσμιος ιστός μπορεί να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, μόνο όταν ο τεράστιος όγκος των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτόν γίνουν επεξεργάσιμα τόσο από αυτοματοποιημένα εργαλεία όσο και από ανθρώπους. Για να παραμείνει ο παγκόσμιος ιστός επεκτάσιμος, οι αυριανές εφαρμογές λογισμικού θα πρέπει να μπορούν να μοιράζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, απο διάφορες πηγές, ακόμα κι αν οι ίδιες οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά και από τα δεδομένα του WWW. Αυτός είναι και ο στόχος του Σημασιολογικού Ιστού. Το να υπάρχουν δεδομένα καθορισμένα και συνδεδεμένα σημασιολογικά έτσι ώστε διάφορες εφαρμογές να μπορούν να τα επεξεργαστούν, να τα συνδυάζουν και να τα επαναχρησιμοποιούν.

Οι σημασιολογικές πληροφορίες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενοποίηση του ορατού (πληροφορίες που βρίσκονται στις μηχανές αναζήτησης) και του αόρατου ιστού (πληροφορίες που δεν βρίσκονται στις μηχανές αναζήτησης).

Ενδιαφέροντα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου ενδιαφέρεται και συμμετέχει ενεργά στη διερεύνητη των:

  1. Σημασιολογική Αποθήκευση
  2. Σημασιολογικά Επερωτήματα
  3. Σημασιολογική Ολοκλήρωση

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα σχετικά με τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού:

  • ASSIST: ASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies
  • MUMMY: Mobile Knowledge Management
  • KDUBIQ: A blueprint from Ubiquitous Knowledge Discovery Systems (Coordination Action)

Κοινότητες

Το ISSEL υπήρξε μέλος της δικτύου KDnet, ένα Δίκτυο Αριστείας για την Ανακάλυψη Γνώσης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή (IST-2001-33086), για την ενοποίηση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων σε επιστημονικές συζητήσεις και συνεργασίες για την εξέλιξη των επιστημών της Ανακάλυψης Γνώσης και Εξόρυξης Δεδομένων.

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας Ευφύων Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού στον τομέα του Σημασιολογικού Ιστού, επικοινωνίστε με τον κ. Κωνσταντίνο Βαβλιάκη.