Τεχνολογία Λογισμικού

umlΗ Τεχνολογία Λογισμικού αποτελείται από εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την περιγραφή μεγάλων έργων λογισμικού. Καθώς τα συστήματα λογισμικού γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, είναι απαραίτηο να ακολουθούνται σαφώς ορισμένες μεθοδολογίες και μοντέλα για να συλλαμβάνουν και να προβάλλουν διάφορους τύπους πληροφορίας σε ένα συγκεκριμένο έργο.

Η Τεχνολογία Λογισμικού αποτελείται επίσης από μεθόδους που βοηθάν στην πρόβλεψη της διάρκειας και του κόστους ενός έργου λογισμικού, στην ταυτοποίηση και την εξάλειψη των κινδύνων και στη δημιουργία επαναλήψιμων διεργασιών που θα παράγουν συνεχώς σωστά, ποιοτικά, έγκαιρα και απαλλαγμένα από σφάλματα έργα λογισμικού.

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικου εμπλέκεται σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την Τεχνολογία Λογισμικού:

  • Agent Academy: A data mining framework for training intelligent agents
  • eTHMMY: A software platform for the electronic support of all the educational activities of the Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University
  • AMNOS: An integrated software framework for managing Veterinary Units

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες ISSEL στον τομέα της Τεχνολογίας Λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη.