Προσωπικό

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού αποτελείται από προσωπικό και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας PhD in Electrical and Computer Engineering, Syracuse University, USA, 1990

Καθηγητής Ανδρέας Συμεωνίδης Διδακτορικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2004

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Προσωπικό

Διδάκτορες (παλιά μέλη)

Άλλα παλιά μέλη