Προσωπικό

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού αποτελείται από προσωπικό και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας PhD in Electrical and Computer Engineering, Syracuse University, USA, 1990

Καθηγητής Ανδρέας Συμεωνίδης Διδακτορικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2004

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Κος Εμμανουήλ Σχοινάς
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Περικλής Μήτκας
 • Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Συμεωνίδης
 • Κος Κωνσταντίνος Παναγιώτου
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Συμεωνίδης
 • Κα Μαρία Κωτούζα
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Περικλής Μήτκας
 • Κος Θωμάς Καρανικιώτης
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Συμεωνίδης
 • Κος Νικόλας Μάλαμας
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Συμεωνίδης
 • Κος Δημήτριος Νάστος
  Διπλ. Μηχ/κός ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Συμεωνίδης

Λοιπό Προσωπικό ομάδας

Διδάκτορες της ομάδας (παλιά μέλη)

Άλλα παλιά μέλη