Αθανάσιος Κιντσάκης

Διδακτορικός Φοιτητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 99 6349
Fax: +30 2310 99 6398
Email: akintsakis (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr

Εκπαίδευση

2014-σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Ανάπτυξη μεθόδων στατιστικής και τεχνικών μηχανικής μάθησης με στόχο την ανάλυση μεγάλου όγκου γενετικών δεδομένων με εφαρμογές στη Βιοπληροφορική”
2007-2014 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Διπλωματική Διατριβή: “Γραμμικά Νευρωνικά Δίκτυα τύπου Wavelet με Παράλληλη Υλοποίηση του Αλγορίθμου PSO για πρόβλεψη Χρονοσειρών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας”

Βαθμός: 8.12/10

Επαγγελματική Εμπειρία

11/ 2014 – σήμερα Βοηθός Έρευνας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα: SCASE
01/2010 – 11/2012 Μηχανικός οπτικοακουστικών μέσων στην VDL audriovisual

http://vdl.gr/

Ακαδημαϊκή Εμπειρία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Έργα
11/2014 – σήμερα RAPP – An open source software platform to develop and distribute Robotics Applications for social inclusion Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Περικλής Α. Μήτκας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βιοπληροφορική
  • Cloud Computing
  • Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
  • Μηχανική Μάθηση
  • Εξόρυξη Δεδομένων

Ξένες Γλώσσες

– Αγγλικά: Άριστα
Γαλλικά: Επίπεδο συνεννόησης

Μέλος

  • Μέλος της IEEE και της Computer Society.(11/2003 – σήμερα)
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

Δημοσιεύσεις

[mp_show who=”Kintsakis”]