Μάλαμας Νικόλας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
54124, Θεσσαλονίκη

Email: nikolas [dot] malamas (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr

Εκπαίδευση

10/2020 – σήμερα

Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Τεχνικές και Αλγόριθμοι Βέλτιστης Κατανόησης Φυσικής Γλώσσας για Ψηφιακούς Βοηθούς”

09/2014 – 11/2019

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διπλωματική Διατριβή: “Πλήρης Κάλυψη Γνωστού Χώρου από Επίγειο Όχημα με χρήση Στρατηγικών Πλοήγησης και Σημασιολογική Ανάλυση του χάρτη”

Επαγγελματική Εμπειρία

09/2020 – σήμερα Ερευνητικός Συνεργάτης, Γνώμων Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη
Project: ΣΥΤΗΕΣ (https://issel.ee.auth.gr/gr-sities/)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  • Chatbots
  • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)

Ξένες Γλώσσες

  • Αγγλικά: Άριστα (Michigan Proficiency)
  • Γερμανικά: Ικανοποιητικά (Goethe-Zertifikat B2)

Μέλος

  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

Δημοσιεύσεις