Εμμανουήλ Σχοινάς

Τηλ: +30 2311 25 7725
Fax: +30 2310 99 6398
Email: manosetro (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr, manosetro (at) iti [dot] gr

Εκπαίδευση

09/2012 – σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Διατριβής: “Αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα κοινωνικών μέσων και διαδικτύου”
09/2005 – 11/2011 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Διπλωματικής: “Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής Δεδομένων από Πολλαπλά Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα”

Επαγγελματική Εμπειρία

01/2012 – today Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ανάπτυξη λογισμικού για το ερευνητικό έργο “SocialSensor” που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο ICT του FP7 (10/2011 – σήμερα)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ξένες Γλώσσες

  • Αγγλικά: Πολύ καλή

Δραστηριότητες – Σύλλογοι

  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)