Θωμάς Καρανικιώτης

Υποψήφιος διδάκτωρ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2310 99 6365
Email:  thomas.karanikiotis (at) issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/thomas-karanikiotis

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
  • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
  • Επιστήμη της Πληροφορικής (Computer Science)
  • Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining)
  • Ποιότητα Λογισμικού (Source Code Quality)

Ξένες γλώσσες

  • Αγγλικά: Άριστα (Michigan State University, The University of Michigan, IELTS Academic)
  • Γερμανικά: Καλά (Goethe Zertifikat B2)
  • Ιταλικά: Καλά (Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue – B2)

Εκπαίδευση

12/2018 – σήμεραΥποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ““Αναπαραστάσεις Βαθιάς Μάθησης σε τεχνουργήματα λογισμικού””
2016Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διπλωματική Διατριβή: “Μετασχηματισμός σκέδασης με αμεταβλητότητα κατά τη μετατόπιση για αποδοτικότερη Βαθιά Μάθηση”
Βαθμός Πτυχίου: 9,34/10

Εργασιακή εμπειρία

10/2018 – σήμεραΒοηθός Έρευνας / Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
CIA (https://issel.ee.auth.gr/cia-project/?lang=el)
TekTrain (https://issel.ee.auth.gr/gr-tektrain/)

Διδακτική εμπειρία

9/2019 – σήμεραΒοηθός Διδασκαλίας στο μάθημα Αναγνώριση Προτύπων,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
9/2019 – σήμερα Βοηθός Διδασκαλίας στο μάθημα Αναλύσεις σε Μεγάλα Δεδομένα,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Journals)

  • Michail Papamichail, Kyriakos Chatzidimitriou, Thomas Karanikiotis, Napoleon-Christos Oikonomou, Andreas Symeonidis and Sashi Saripalle, “BrainRun: A Behavioral Biometrics Dataset towards Continuous Implicit Authentication“, Data, 4, (2), 2019 May