Έργα έρευνας & ανάπτυξης

Το ISSEL είναι ιδιαίτερα ενεργό σε ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, κυρίως από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και από συμβόλαια παροχής υπηρεσιών στη Βιομηχανία λογισμικού.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα έργα και από το κεντρικό μενού.