Έργα έρευνας & ανάπτυξης

Το ISSEL είναι ιδιαίτερα ενεργό σε ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, κυρίως από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και από συμβόλαια παροχής υπηρεσιών στη Βιομηχανία λογισμικού.

Έργα υπό εκτέλεση

ECO-READY
Exodos
CultureID – Internet of Things, Robotics, Big Data Analysis, Artificial Intelligence in Culture
Εννοιολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων Μόδας με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης
EERIS – Ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια
VITAL – Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Γεωργία
ΣΥΤΗΕΣ – Σύστημα Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας με Έξυπνες Συσκευές
TekTrain: Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Aνάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών
RELIEF – Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων
REMEDES – Σύστημα μέτρησης και καταγραφής αντανακλαστικών

Παλαιότερα έργα

IoT broker-based remote robot management (collaboration with Tero Ltd)
CIA – Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός συστήματος συνεχούς αυθεντικοποίησης χρηστών κινητών συσκευών μέσω της ανάλυση του τρόπου που αλληλεπιδρούν με τις οθόνες αφής.
Mobile Age – Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους
SEAF – Sustainable Energy Asset Evaluation and Optimisation Framework
RAPP – Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications
S-CASE – Scaffolding Scalable Software Services
CASSANDRA – A multivariate platform for assessing he impact of strategic decisions in electrical power systems.
ASSIST – ASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies (IST-4-027510-STP).
Agent Academy – A data mining framework for training intelligent agents.
NOSTRUM-DSS – A Coordinated Action for Sustainable Water Resource Management in the Mediterranean.
INTERBULL Quality Service – A tool for controlling quality in National Genetic Evaluations.
MUMMY – Mobile Knowledge Management.
ΑΜΝΟΣ II – Ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων
ΠΕΝΕΔ – Γενικευμένο Πλαίσιο και Εφαρμογές για την Αξιολόγηση της Συμπεριφοράς Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού σε Πολυπρακτορικά Συστήματα.
eTHMMY – Πλατφόρμα Λογισμικού για την ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – Προηγμένες μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή γνώσης από βιολογικές βάσεις δεδομένων.
ERGASIOGNOMON – A Prototype for Advanced Digital Services Designed and Developed to Support the Job Marketplace.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με παλαιότερα έργα (χρηματοδότηση, ημερομηνίες, ρόλος εργαστηρίου), μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Παλιότερα έργα

Εσωτερικά mini projects

SOCIOTY – Low-code programming for the Internet of Things
THE ROBOPACMAN PROJECT – Robotic, IoT, and CPS concepts, along with Web-based components and Model-driven Engineering principles, towards implements a modern remake of the famous Pacman game.
R4ALZ PROJECT – A neuropsychological tool used for the assessment of cognitive control abilities, performed in collaboration with Alzheimer Hellas, Thessaloniki and Laboratory of Psychology, AUTH.
NAO4ALL PROJECT – Creation of graphical applications for the NAO robot via Automated Software Engineering
PANDORA ROBOTICS – Robotic-based search and rescue applications