Νέο βιβλίο – “Mining Software Engineering Data for Software Reuse”

Δημοσιεύτηκε από την Springer το νέο βιβλίο της ομάδας στον χώρο της Επανάχρησης Λογισμικού. Το βιβλίο έχει τίτλο “Mining Software Engineering Data for Software Reuse” και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της ανάπτυξης λογισμικού με επανάχρηση τμημάτων. Περισσότερα